LEDARSKAPS

UTBILDNING 

FÖR FORDONS-

BRANSCHEN

GENOM AUTOMOTIVE LEADERSHIP 

LAB (A.L.L.) LÄR DU DIG ATT INSTRUERA, COACHA, STÖDJA OCH DELEGERA PÅ ETT SÄTT SOM SKAPAR KOMPETENS OCH ENGAGEMANG.

Välkommen till Automotive Leadership Lab!

010 45678 00

JAG VILL VETA MER, KONTAKTA MIG

VARFÖR

LEDARSKAPS-

UTBILDNING?


Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att skapa förutsättningar för utveckling –

 av medarbetarna och verksamheten. 

En organisation som ska fungera bra förutsätter därför bra chefer. Att vara chef är att ha en formell position och funktion i organisationen. Men den formella chefspositionen räcker inte. Att nå goda resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Ledarskap är det sätt på vilket chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte per automatik skickliga ledare. Samtidigt finns inga genvägar: 


Ledarskapet är den viktigaste kompetensen 

för att bli framgångsrik som chef. Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmågan att hantera det spänningsfältet. En skicklig ledare har också förmågan att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Kort sagt: en organisations framgång beror till stor del av hur skickliga organisationens olika ledare är.Och ledarskicklighet är långt ifrån något självskrivet. De goda nyheterna är att ledarskap är en kompetens som kan läras, tränas och utvecklas. Du kan lära dig om ledarskap i allmänhet från en bok, genom att se en film eller från en stor mängd källor på nätet.


Där finns många kloka synpunkter och referat. 

Om du söker på LinkedIn kommer du hitta ett 

hav av snabba tips på hur du blir en bättre ledare och chef. Men det blir inte ditt ledarskap. Det är någon annans ledarskap, anpassat till en specifik individ och en specifik situation. Du kan lära dig något av det, men vi vet att ledarskap handlar 

om mer än så. 


För oss handlar det i grunden om att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten. Genom att 

förstå oss själva kan vi också förstå andra. Vi kan kopiera någon annans ledarskap, men det blir inte vårt eget och det blir aldrig genuint eller äkta. 

Ett personligt och därigenom effektivt ledarskap utvecklas genom interaktion och övning tillsammans med andra.
UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE BYGGER PÅ ATT TILLSAMMANS SKAPA SITUATIONER OCH DISKUSSIONER SOM BLIR GRUNDEN FÖR VÅRT LÄRANDE.


VARFÖR

FORDONS-

BRANSCHEN?


Training Partner har arbetat med kompetensutveckling inom fordons-branschen sedan 1994 och har kunnat konstatera att behovet av ledarskap – och inte minst utvecklingen av ledarskap är betydande. Chefsrekryteringen på såväl åf- som GA-nivå sker ofta internt genom att skicklig operativ personal befordras. Dock många gånger utan att dessa karriärsteg backas upp med adekvat utbildning i ledarskap – dvs det som dessa dugliga personer är satta att utöva. 

förväntar sig ständigt bättre service – 

på deras villkor. Alla dessa faktorer och fler därtill gör att arbetssätten i branschen nu behöver förändras och moderniseras i snabb takt. För att lyckas med dessa nödvändiga

förändringsprocesser krävs skickligt, modernt ledarskap. Därför har vi nu startat Automotive Leadership LAB: en plats och en plattform för ledarskapsutbildning helt och hållet dedikerad till fordonsbranschen.

Parallellt står hela fordonsbranschen mitt 

i flera paradigmskiften samtidigt. Digitaliseringen har förändrat köparnas beteende och preferenser vilket leder till framväxandet av nya affärsmodeller med internet i centrum. Konsolideringen ökar kraftigt, med allt större åf-organisationer och allt fler chefer, i flera led. Dessutom råder en brist på kompetent personal, inte minst på tekniksidan, som branschen aldrig tidigare skådat. Samtidigt blir kunderna allt mer kräsna och illojala och 

VÅRA

UTBILDNINGS-

PROGRAM


AUTOMOTIVE LEADERSHIP LAB ERBJUDER FYRA OLIKA LEDARSKAPSPROGRAM, HELT ANPASSADE FÖR FORDONSBRANSCHEN:

GRUNDLÄGGANDE LEDARSKAP: FÖR ARBETSLEDARE OCH POTENTIELLA, BLIVANDE CHEFER

LEDNINGSGRUPPER: FÖR TYDLIGARE OCH EFFEKTIVARE LEDNINGSGRUPPSARBETE

Det här är den helt perfekta kursen för dig som första gången fått en ledarroll i fordonsbranschen, med upp 

till två års erfarenhet som formell chef.


Syftet är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska vardagsarbete som chef. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har. Chefskap utövas inte bara på ett sätt – det handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation. Ny som chef hjälper dig att hitta den rätta vägen – inte alltid den lätta, men alltid den rätta. 


Ny som chef-programmet sträcker sig över 3x2 dagar 

och är Automotive Leadership LABs första program. Kursdatumen för första utbildningen är 5-6 september, 3-4 oktober och 7-8 november. Utbildningsprogrammet vänder sig till dig som varit chef i upp till 2 år inom sälj, servicemarknad, eller kringtjänster i fordonsbranschen. För mer information och bokning, kontakta oss på info@autoleadlab.se

Den här utbildningen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Fordonsbranschen är din hemmaplan men du har inte gått någon ordentlig ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu koppla kunskap och teori till din gedigna yrkeserfarenhet för att därmed bli en ännu bättre ledare.


Syftet i den här utbildningen är syftet att du genom en kombination av teoretisk kunskap och verklighetsnära träning ska lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. Under utbildningen får du en massa praktiska verktyg varvat med tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation. Tillsammans skapar vi ett tryggt klimat där vi kan dela funderingar, utmaningar och framgångar.


Mellan utbildningspassen tränar du i din vardag, rustad med ny inspiration och glöd. Efter utbildningen kommer du återvända till din arbetsplats som en modigare och bättre ledare, tack vare de verktyg och kunskaper du tillskansat dig under utbildningsprogrammet.

03

Utbildningen riktar sig till dig som har rollen att 

leda utan ”chefskap”. Du är teamledare, coach, projektledare eller har en annan titel som visar att du är en formellt utsedd ledare. Du har ansvar för budget och/eller resultat. Du är en del av organisationens ”ledningssystem” men utan chefs-mandatet. Du har en mellanroll som inte är glasklar i alla sammanhang. Du skall leva upp till de förväntningar som din chef har på dig men utan 

att kunna ”peka med hela handen”. Icke-chefens position är inte lätt att hantera och inte alltid lätt 

att förstå.


Syftet med Grundläggande ledarskapsprogrammet är att stärka din förmåga att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta till ditt praktiska vardagsarbete. Du får möjligheter att träna, att testa olika lösningar, att se och förstå alla de handlingsalternativ du har. Ledarskap utövas inte bara på ett sätt – det handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation.


NY SOM CHEF: FÖR PERSONER SOM VARIT LEDARE I UPP TILL 2 ÅR


ERFAREN CHEF: FÖR PERSONER 

SOM HAFT EN ELLER FLERA CHEFSPOSITIONER I MINST 2 ÅR

För att en ledningsgrupp ska bli verkligt effektiv behöver man sätta av tid för utveckling. Att utveckla ledningsteamet handlar om att den gemensamma uppgiften och målen och blir tydliga för alla och att gruppen skapar en väl fungerande process för hur man arbetar tillsammans.


I en välfungerande ledningsgrupp känner alla varandra väl och har förtroende för varandras kompetens. En effektiv ledningsgrupp i fordonsbranschen samverkar, hanterar eventuella motsättningar och fattar beslut för att uppnå gemensam framgång. Alla är engagerade i helheten och har förståelse för varandras verksamheter.


Automotive Leadership LABs ledningsgruppsprogram är perfekt för bolag i fordonsbranschen som vill få bättre utväxling av arbetet i ledningsgruppen. Kanske är sammansättningen i gruppen helt eller delvis ny eller möjligen står inför verksamhetskritiska beslut? 

Oavsett vilket så är er ledningsgrupp beroende av att fungera som en strategisk, väl sammansvetsad enhet. Mgruppens långa erfarenhet av arbete med stöd och utveckling av grupper tillsammans med Training Partners såväl breda som djupa branschkunskap på alla företagsnivåer smälter samman i det här programmet och hjälper er att utvecklas som ledningsgrupp i fordonsbranschen.


01

02

04

JAG VILL VETA MER OM A.L.L.!

ARENA FÖR UTBILDNINGEN:

DRIVELAB 

CENTER, 

ARLANDA


teknikutbildningar, lanseringar, VIP-event och mycket mer. Fem minuter bort ligger inte bara Arlanda flygplats. Det tar inte längre tid att förflytta sig till våra testbanor där vi har möjlighet till alla former av körövningar och tester.


I slutet av 2017 kompletteras dessa även med en terrängbana, specialanpassad för avancerad körning med 4-hjulsdrivna bilar. Alldeles intill DRIVELAB Center, bara några meter bort, ligger helt nya First Hotel Arlanda, ett modernt och bekvämt businesshotell, där du såväl äter som övernattar i samband med kurstillfällena.

All utbildning inom Automotive Leadership LAB sker i DRIVELAB Center, Arlanda fem minuter från Arlanda flygplats. Med andra ord: optimalt läge, var du än kommer ifrån 

i landet. Här förfogar vi över ett av Nordens mest moderna konferenscenter för fordonsindustrin. 


Vi har konferens- och eventlokaler för 

allt ifrån 5 till 500 personer, alla med hög standard, som är fullständigt anpassade 

för fordon av olika slag. Här bedriver Training Partner sedan 2010 alla former 

av utbildningar och event för aktörer inom fordonsindustrin: Produktutbildningar,


FÖR OSS HANDLAR DET I GRUNDEN OM ATT LEDA SIG SJÄLV, LEDA ANDRA, OCH LEDA VERKSAMHETEN. GENOM ATT FÖRSTÅ OSS SJÄLVA KAN VI OCKSÅ FÖRSTÅ ANDRA. 

Automotive Leadership LAB är 

ett samarbete mellan Mgruppen 

och Training Partner. Avsikten med samarbetet är att stödja hela den svenska fordonsbranschen med relevanta utbildningsprogram i modernt ledarskap, skräddarsydda för just den här branschen.

Mgruppen är en av Sveriges ledande aktörer inom ledarskapsutveckling. Under mer 85 år har vi servat såväl näringsliv som offentlig sektor med effektiva och mycket uppskattade program i ledarskap. Särskilt fokus för Mgruppen ligger på varaktiga beteendeförändringar, dvs att syftet med utbildningsprogrammen är att ge dig insikter och färdigheter som du faktiskt använder och har nytta av i just din yrkesroll.

AUTOMOTIVE 

LEADERSHIP

LAB

Training Partner är Nordens ledande aktör inom kompetensutveckling och event mot fordons-industrin. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster som inbegriper allt från teknisk utbildning och utbildning inom sälj och service-marknad, via utbildning av besiktnings-tekniker till interna-tionella produkt-lanseringar, event och mässor. Vi är cirka 75 anställda och utför uppdrag såväl vid vår stora, toppmoderna anläggning i Arlanda, som på andra platser i hela Europa.Även Training Partner har under lång tid arbetat med ledarskapsutbildning, främst med bas i de olika Blanchard-program, för vilka vi är global partner i Sverige. Våra specifika program i t ex Situationsanpassat Ledarskap 2, SLII, finns kvar i vårt samlade erbjudande och erbjuds även fortsättningsvis till företag såväl inom som utom fordonsbranschen. I och med samarbetet med Mgruppen inom Automotive Leadership LAB fördjupar vi emellertid satsningen på ledarskap ytterligare och kan tillsammans nu erbjuda mer heltäckande utvecklingsprogram, skräddarsydda för olika roller inom fordonsbranschen.


Jag vill bli kontaktad för att få mer information om Automotive Leadership Lab

ÄR DU 

INTRESSERAD?

VILL DU 

VETA MER?

SÄND OSS ETT MEJL PÅ

SÅ KONTAKTAR VI DIG!